Consulta AQUI o calendario das probas extraordinarias de xuño.