O vindeiro Curso Escolar 2024/2025, imos empregar o Método de linguaxe musical “ANDANTE” .

AUTOR : Vicente Roncero

Editorial Piles (NOVA Edición)

ISBN POR CURSOS

-CURSO 1º GRAO ELEMENTAL: ISBN 978-84-15928-04-1

-CURSO 2º GRAO ELEMENTAL: ISBN 978-84-15928-05-8

-CURSO 3º GRAO ELEMENTAL: ISBN 978-84-15928-08-9

-CURSO 4º GRAO ELEMENTAL: ISBN 978-84-15928-09-6

-CURSO 1º DE GRAO PROFESIONAL: 978-84-15928-68-3

-CURSO 2º DE GRAO PROFESIONAL: 978-84-15928-81-2