MATRÍCULA PRESENCIAL

Na oficina administrativa do conservatorio, previa cita solicitada no teléfono 986403876 ou no correo electrónico: oficina.conservatorio@redondela.gal

MATRÍCULA TELEMÁTICA

A documentación será enviada debidamente cumplimentada ao correo oficina.conservatorio@redondela.gal

Podes acceder aos impresos correspondentes na sección IMPRESOS.

  1. Impreso de MATRÍCULA cuberto.
  2. Impreso de AUTORIZACIÓN DE DEREITOS DE IMAXE cuberto.
  3. Xustificante do pagamento da taxa correspondente. Pago a través da Oficina Virtual Tributaria.
  4. No caso do pagamento fraccionado, impreso de DOMICILIACIÓN BANCARIA cuberto.