IMPRESOS PARA MATRÍCULA: GRAO ELEMENTAL

A documentación será enviada debidamente cumplimentada ao correo oficina.conservatorio@redondela.gal

 1. Impreso de MATRÍCULA cuberto.
 2. Impreso de AUTORIZACIÓN DE DEREITOS DE IMAXE cuberto.
 3. Xustificante do pagamento da taxa correspondente. Pago a través da Oficina Virtual Tributaria.
 4. No caso do pagamento fraccionado, impreso de DOMICILIACIÓN BANCARIA cuberto.

IMPRESOS PARA MATRÍCULA: GRAO PROFESIONAL

A documentación será enviada debidamente cumplimentada ao correo oficina.conservatorio@redondela.gal

 1. Impreso de MATRÍCULA cuberto.
 2. Impreso de AUTORIZACIÓN DE DEREITOS DE IMAXE cuberto.
 3. Xustificante do pagamento da taxa correspondente. Pago a través da Oficina Virtual Tributaria.
 4. No caso do pagamento fraccionado, impreso de DOMICILIACIÓN BANCARIA cuberto.

IMPRESOS PARA MATRÍCULA: PREPARATORIO

A documentación será enviada debidamente cumplimentada ao correo oficina.conservatorio@redondela.gal

 1. Impreso de MATRÍCULA cuberto.
 2. Impreso de AUTORIZACIÓN DE DEREITOS DE IMAXE cuberto.
 3. Xustificante do pagamento da taxa correspondente. Pago a través da Oficina Virtual Tributaria.
 4. No caso do pagamento fraccionado, impreso de DOMICILIACIÓN BANCARIA cuberto.

IMPRESOS PARA MATRÍCULA: ESCOLA DE MÚSICA

A documentación será enviada debidamente cumplimentada ao correo oficina.conservatorio@redondela.gal

 1. Impreso de MATRÍCULA cuberto.
 2. Impreso de AUTORIZACIÓN DE DEREITOS DE IMAXE cuberto.
 3. Xustificante do pagamento da taxa correspondente. Pago a través da Oficina Virtual Tributaria.
 4. No caso do pagamento fraccionado, impreso de DOMICILIACIÓN BANCARIA cuberto.