• O período de inscrición da proba de acceso ao 1º curso das Ensinanzas Elementais: será do 4 ata o 27 de maio ambos incluidos. Só se require o impreso de inscrición cuberto.
  • O período de inscrición da proba de acceso ao 1º curso das Ensinanzas Profesionais: será do 4 de maio ata o 18 maio ambos incluidos.
  • A documentación necesaria para a inscripción na proba de acceso o Grao Profesional é a seguinte:

-Impreso de inscrición cuberto.

-Pagamento da taxa por dereitos de exame, o cal se pode realizar das seguintes maneiras:

  1. Telemática: a través da Oficina Virtual Tributaria do Concello de Redondela.https://redondela.tributoslocales.es/360454/AREDONDELA
  2. Nunha oficina de ABANCA, previa recollida do impreso de liquidación da taxa na oficina do Centro Educativo.
  • Toda a documentación ( resgardo da solicitude de inscrición e pagamento de taxas) será enviada, por correo electrónico ao seguinte enderezo: oficina.conservatorio@redondela.gal dentro do prazo establecido ou entregalo na secretaría do centro en horario de 17 a 20:00 horas.