• O período de inscrición da proba de acceso ao 1º curso das Ensinanzas Elementais: será do 1 de xuño ata o 15 de xuño ambos incluidos.
  • O período de inscrición da proba de acceso ao 1º curso das Ensinanzas Profesionais: será do 24 de maio ata o 28 maio ambos incluidos. O pago da taxa realizarase a través da Oficina Virtual Triburia do Concello de Redondela.
  • A documentación (resgardo da solicitude e taxas no caso de profesional) será enviada, preferentemente, por correo electrónico ao seguinte enderezo: oficina.conservatorio@redondela.gal dentro do prazo establecido.
    Tamén podedes entregalo na secretaría do centro en horario de 17 a 20:30 horas.
SOLICITUDE GRAO ELEMENTAL
SOLICITUDE GRAO PROFESIONAL