• O último día de clase no Conservatorio será o 4 de xuño de 2021.
  • As datas de avaliación conxunta do alumnado serán os días 8 e 9.
  • Entrega de notas avaliación final: día 11.
  • As probas de acceso ao 1º curso de grao profesional realizaranse os días 14 e 15.
  • As probas de acceso ao 1º curso de grao elemental realizaranse os días 21 e 22.
  • O prazo de matrícula ordinaria será dende o 23 de xuño ata o 15 de xullo.
  • Data de finalización das clases da Escola de Música: día 18 de xuño.